[BBCF] Braver’s Revel 2017

Dark Light

[BBCF] Braver’s Revel 2017

Share

Braver’s Revel 2017

Texto e tradução: Takagi

 

Times Classificados

[05/02/2017] – [Hokkaido Area] MAXIM HERO
[Team Satisfaction] Camellia (Hakumen), Morishi (Azrael)

da esquerda para direita: Morishi, Camellia

 
[22/01/2017] – [Hokkaido Area] Taito Station Chitose
[Takehashi] Take (Arakune), Takahashi (Mai)

da esquerda para direita: Take, Takahashi

 
[28/01/2017] – [Touhoku Area] Miraimu Aoyama
[Mioyuki] Mio (Litchi), Tomoyuki (Arakune)

da esquerda para direita:Mio, Tomoyuki

 
[29/01/2017] – [Touhoku Area] Taito Station Sendai Clisroad
[Assen] MSR (Mai), Hage (Tager)

da esquerda para direita:Hage, MSR

 
[26/02/2017] – [Kanto Area] Taito Amusement City Kooriyama
[Kinou tsukamarimashita] Rarigo (Relius), Pikanya (Nine)

da esquerda para a direita: ???,???

 
[18/02/2017] – [Kanto Area] Game Magmax Kawagoe
[Ikemenhera] Naoto (Nine), Hayate (Izanami)

da esquerda para a direita: ???,???

 
[04/02/2017] – [Kantou Area] Lucky Chuuou Felicidad
[Tetsuwo Children] Fumi (Nine), Ryuusei (Carl)

da esquerda para direita:Ryuusei, Fumi

 
[22/01/2017] – [Kantou Area] Amusement Ace Tsudanuma
[Uncharted] Kitsune (Arakune), Uma no Hone (Valk)

da esquerda para direita:Uma no Hone, Kitsune

 
[25/02/2017] – [Kanto Area] Taito Station Yokohama Nishiguchi Gobangai
[Getsuyou no Numabu] Nezu (Hibiki), Yutta (Jin)

da esquerda para a direita: Nezu,Yutta

 
[04/03/2017] – [Tokyou Area] Game Plazza Central Hachiouji
[Macaoni Sakusen Douhet ] Magneto-BARELL- (Tager), Duce Anchovy (Izanami)

da esquerda para a direita: ???,???

 
[21/01/2017] – [Tokyo Area] Tachikawa Game Oslo dai 5
[Kyou wa seikaku yoi] Konan (Tsubaki), Rikutue (Izanami)

da esquerda para direita: Rikutue, Konan

 
[22/01/2017] – [Tokyo Area] Taito Station Ikebukuro
[Fuzzy de renrakushimasu] Mokemoke (Relius), Ronitta (Es)

da esquerda para direita: Ronitta, Mokemoke

 
[19/02/2017] – [Hokuriku Area] Game Center Technopolis
[GP Sano-sei] Razu (Carl), Sage (Naoto)

da esquerda para a direita: ???,???

 
[05/03/2017] – [Hokuriku Area] Bypass Leisure Land Fujie Honkan
[SAUNDERS] MAVEN (Platinum), Wara (Tsubaki)

da esquerda para a direita: ???,???

 
[18/02/2017] – [Hokuriku Area] Joy Land Emori
[Koike ni Notta Esuke] Koike (Litchi), Esuke (Carl)

da esquerda para a direita: Koike, Esuke

 
[15/01/2017] – [Chuubu Area] Leisure Land Sasashima
[Oji] AOI “Eoai” (Nine), Koteru (Platinum)

de cima para baixo: ???, ???

 
[12/03/2017] – [Chuubu Area] Taito Station Toyohashi
[Nani kaga Okoru] Rusk_Grandia_ (Tager), Ouka (Hakumen)

da esquerda para a direita: Ouka, Rusk_Grandia_

 
[04/02/2017] – [Kansai Area] Game Dino Hikone
[Yaru Kachinashi] Bunker (Arakune), Gakunama (Hakumen)

da esquerda para direita: ???,???

 
[28/01/2017] – [Kansai Area] neo amusement space a-cho
[MInami] N-Otoko (Rachel), Murishin (Azrael)

da esquerda para a direita: N-Otoko, Murishin

 
[19/02/2017] – [Kansai Area] Taito Station Oosaka Nipponbashi
[Infinity Oosaka] Iwashi (Ragna), Fenrich (Jin)

da esquerda para a direita: Iwashi, Fenrich

 
[25/02/2017] – [Kansai Area] Game Dino Ibaraki
[Fujii Honke mo Itou FC] Tenchi (Izayoi), Itou (Carl)

da esquerda para a direita: Tenchi,Itou

 
[05/02/2017] – [Kansai Area] Athena Nipponbashi
[Ninchi Kagaku] mekasue (Mai), Aba Red (Relius)

da esquerda para a direita: ???,???

 
[26/02/2017] – [Kansai Area] Yu Space Magical
[Training Mode] Maito (Kokonoe), Chourou (Rachel)

da esquerda para a direita: ???,???

 
[05/03/2017] – [Chuugoku – Shikoku Area] Ami Para Techno Land
[Higoro no Okonai] Kogatan (Hibiki), Suya (Valk)

da esquerda para a direita: Suya,Kogatan

 
[26/02/2017] – [Chuugoku – Shikoku Area] Taito Station Hiroshima Kamiyacho
[Engel☆Kai] Zabon (Jin), Nochan (Nine)

da esquerda para a direita: ???,???

 
[29/01/2017] – [Chuugoku – Shikoku Area] Game Sport SPEED
[Pucchin Purin] Makki (Rachel), Eruo (Es)

da esquerda para direita:???, ???

 
[15/01/2017] – [Chuugoku – Shikoku Area] Magmax Plazza Zentsuji
[Hitozuma to sono Geboku] Ittsuu (Ragna), Kiabui (Azrael)

da esquerda para a direita: Kiabui, Ittsuu

 
[18/02/2017] – [Kyushu Area] Taito Station Fukuoka Tenjin
[Itsudatte Kimi dake wa…] Konbanwa Gackt desu (Hakumen), Kaibutsu kun (Izanami)

da esquerda para a direita: ???,???

 
[04/02/2017] – [Kyushu Area] Amusement Liberty
[Oretachi wa Valkenhayn] Kanayahama (Arakune), Ryota (Nine)

da esquerda para a direita: Kanayahama, Ryota

 
[–/–/–] – Vencedor do BBCF Braver’s Revel2016
[Shinjuku Sport Land Honkan] Nakao (Mai), Matsumoto (Makoto)

da esquerda para a direita: Nakao, Matsumoto

 

Contagem de personagens

 • 6- Nine
 • 5- Arakune
 • 4- Mai, Carl, Izanami, Hakumen
 • 3- Azrael, Rachel, Relius, Jin, Tager
 • 2- Es, Tsubaki, Valk, Litchi, Platinum, Ragna, Hibiki
 • 1- Makoto, Naoto, Izayoi, Kokonoe

 

 • Arakune: Take, Tomoyuki, Kitsune, Bunker, Kanayahama
 • Azrael: Morishi, Murishin, Kiabui
 • Carl: Ryuusei, Razu, Esuke, Itou
 • Es: Ronitta, Eruo
 • Hakumen: Camellia, Ouka, Gakunama, Gackt
 • Hibiki: Nezu, Kogatan
 • Izanami: Hayate, Duce Anchovy, Rikutue, Kaibutsu-kun
 • Izayoi: Tenchi
 • Jin: Yutta, Fenrich, Zabon
 • Kokonoe: Maito
 • Litchi: Mio, Koike
 • Mai: Takahashi, MSR, mekasue, Nakao
 • Makoto: Matsumoto
 • Naoto: Sage
 • Nine: Pikanya, Naoto, Fumi, AOI, Nochan, Ryota
 • Platinum: MAVEN, Koteru
 • Rachel: N-Otoko, Chourou, Makki
 • Ragna: Iwashi, Ittsuu
 • Relius: Rarigo, Mokemoke, Aba Red
 • Tager: Hage, Barell, Grandia
 • Tsubaki: Konan, Wara
 • Valkenhayn: Uma no Hone, Suya

 

 

Info

 • No dia do evento ocorrerá uma última qualifier antes de começar o torneio, totalizando 32 duplas.
 • O torneio está previsto para começar as 14:00 e terminar por volta das 19:00 de 19/03/2017 (02:00a.m. ~ 7a.m. de 19/03/2017 no horário de Brasília).
 • Link para o stream: https://www.twitch.tv/nesicaxlive_official_ch

 

Presenter


 
 
 

 • Masao Koori

 
 
 

 

Commentary


 

 • Kachitagari Ozawa
 • Arc System Works
 • Blazblue Series Planner

 
 

 • Den Nou(?) (Shinjuko Sport Land Honkan)

 

Guest


 

 • Mori Toshimichi
 • Arc System Works
 • Blazblue Series Producer

 
 


 

 • Yukinari Toa
 • Blazblue Series
 • [Bullet voice]
   
   


   

  Texto e tradução: Takagi
  Fotos e Imagens: Taito